ТРАДИЦИОНАЛНОТО ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ВО МОРИОВО“

Категорија: Обичаи - адети

Мориово е името што се употребува во службената администрација, додека во делата на Стале Попов, како и во некои други статии за Мориово,

Прочитај повеќе...

GETTING MARRIED IN MARIOVO (Summary)

Категорија: Обичаи - адети

It is not known since when "getting married" as a custom in Mariovo has been used, but it remained after the liberation until the Mariovo villages were not left by their inhabitants although in rare cases.

Прочитај повеќе...

За Ѓурѓовден

Категорија: Обичаи - адети

Според Ѓурѓовден кога сонцето се наведувало на заоде уште колку еден остен, сите млади а можело и постари оделе околу селото по ливадите,

Прочитај повеќе...

Дете мало кога ќе се родело до неговото крштевање

Категорија: Обичаи - адети

Во Мариовскиот крај па и пошироко децата обично се раѓале во некоја плевна или во јасли кај стоката

Прочитај повеќе...

За Свети Јован и Водици

Категорија: Обичаи - адети

Уште сабајлето се одело в црква, се ваделе сите икони кои можеле да се носат надвор од црквата, и прво три пати иконите се вртеле околу црквата а потоа и околу селото.

Прочитај повеќе...

Свадбарски обичаи

Категорија: Обичаи - адети

Освен на верските празници кога луѓето го изразувале целокупното духовно и социјално богатство, на свадбите доаѓало до израз колективното живеење и почитување на одредени традиционални норми и обичаи кои во секоја средина имаат одредени карактеристики.

Прочитај повеќе...

Специфични обичаи и обреди

Категорија: Обичаи - адети

Повеќето обичаи и обреди се поврзани со верските празници. Скоро секое село има селска слава.

Прочитај повеќе...

01 nastani02 ne propustajte03 crkvi manastiri04 pesni od mariovo05 bilki rastenija06 sela vo mariovo